Portaszowcy

Portaszowcy był to ochronny oddział, składający się z ludności miejskiej w roku 1638, który był początkowo strażnikiem granic, później pełnił rolę dzisiejszych policjantów, uważał na przemytników, którzy przenosili tytoń z Węgier na Morawę i według potrzeby wykonywał również innefunkcje: tłumienie przemytu, zbójnictwa, łupieży, asystował przy odprowadzaniu młodych mężczyzn do armii, towarzyszyli grupom wojsk przechodzących krajem. W latach 1828- 1830 doszło do rozwiązania oddziału.
Była to ciężka służba w jakichkolwiek warunkach atmosferycznych, które często miały wpływ na zdrowie portaszowców i często było przyczyną ich przedwczesnej śmierci. Mimo to zawód portasza był popularny a wybór członków niezwykle precyzyjny.
Portaszowcy i ich rzemiosło pozostały w świadomości mieszkańców Wałaska w pieśniach i legendach i do dziś tradycja portaszowców jest jedną z najbardziej zakotwiczonych tradycji w historii Wałaska.