Labańci

Labańci była to nazwa zwyczajowa żołnierzy cesarskich w okresie wielkich powstań węgierskich w XVII wieku. Ponoć powstała ze śmiesznego okrzyku na niemieckich żołdaków Lauf Hans! – Hans, uciekaj! Z tego powstała obraźliwa nazwa cesarskiego wojska Labanc – Labańci. Byli to członkowie wojsk królewskich, walczących za Habsburgów. W przeciągu XVIII wieku i na początku XIX wieku znaczenie słowa rozszerzyło się, czyli nie dotyczyło tylko bezpośrednich członków armii cesarskiej, lecz wszystkich stojących po stronie Habsburgów.