O PROJEKCIE

W dzisiejszym, globalnym świecie niezwykle istotne staje się poznanie historii miejsca, w którym człowiek żyje, historii swojego narodu i regionu. W ostatnich czasach wzrasta zainteresowanie prezentacją regionów pogranicznych, bardziej wspiera się działania mające na celu usunięcie barier na obszarach pogranicznych. Starania zjednoczonej Europy o wzmocnienie wzajemnej współpracy partnerów pogranicznych znalazły swoich zwolenników również w gminach Wawrzyszowo oraz Wałaska Bystrzyca, które w roku 2008 zdecydowały się na przygotowanie wspólnego projektu w celu ożywienia historycznych wydarzeń o znaczeniu regionalnym.

Mieszkańcy Liptowa nie dysponują dość szeroką wiedzą o historycznych wydarzeniach swojego regionu. Dokumenty leżą w archiwach, w szkołach są prezentowane tylko w niewielkim stopniu. Prawie nikt nic nie wie na temat walk kuruckich w XVIII wieku.
Mała grupa entuzjastów z Wawrzyszowa, której początki sięgają roku 1993, zdecydowała się na podjęcie współpracy z czeską miejscowością Wałaska Bystrzyca (Valašská Bystřice), w której udało się ożywić historię straży pogranicznej “portaszowców” poprzez założenie Wałaskiego Oddział Portaszowskiego (Valašského sboru portášskeh). W oparciu o pomysł czeskiego partnera również w gminie Wawrzyszowo powstał Kurucki Pułk Górnoliptowski (Hornoliptovský kurucký regiment), którego celem jest zdobywanie wiedzy o historii Bitwy pod Wawrzyszowem, aktywna prezentacja wydarzeń z tej epoki dotyczących historii wojennej oraz stworzenie innowacyjnego ruchu turystycznego, który przyczyni się do wytworzenia atrakcyjnej tożsamości gminy Wawrzyszowo.
Po wzajemnych spotkaniach oraz wymianie doświadczeń zaczęli realizować wspólny projekt, mający na celu ożywienie wydarzeń historycznych, a co się z tym wiąże- propagację i wspieranie ruchu turystycznego w obydwóch regionach, wzmocnienie współpracy pogranicznej oraz organizowanie wspólnych spotkań i imprez kulturalnych.

SZCZEGÓLNYM CELEM PROJEKTU JEST:

  • Wybudowanie reprezentacyjnych areałów w celu organizacji imprez społeczno-kulturalnych związanych z regionalną historią oraz sporządzenie publikacji wspierających wiedzę mieszkańców na temat historii ich regionu
  • Realizacja imprez kulturalnych i kształcących w celu ożywienia wydarzeń historycznych o znaczeniu regionalnym oraz wzmocnienie współpracy gmin partnerskich na obszarze wymiany kulturowej.
  • Wzajemna propagacja wspólnych działań po obu stronach granic oraz ich prezentacja mieszkańcom i turystom jako wspieranie ruchu turystycznego w regionach pogranicznych