Valašská Bystřice

Obec Valašská Bystřice sa nachádza v malebnom prostredí v okrese Vsetín. Žije veľmi bohatým kultúrnym a spoločenským životom. Pod jej patrónom pôsobí niekoľko kultúrnych spolkov a združení. Obec sa tak snaží o uchovanie originálnych folklórnych tradícií a oživovanie historických udalostí, ktoré sú s ňou späté. Aktívnym spolkom, podieľajúcim sa na udržovaní tradícií portášov, známych strážcov hraníc je Valašský sbor portášsky, ktorý vedie p. Libor Fojtů spolu so starostom obce Valašská Bystřice p. Martínkem. Ich bohaté skúsenosti s vedením spolku a s organizovaním spoločenských podujatí spojených s rekonštrukciou historických bojov zaujali aj skupinu nadšencov z Vavrišova.
V roku 2008 sa dohodli na vzájomnej spolupráci, ktorá vyústila v podaní spoločného projektu, ktorý v nemalej miere prispeje k prehĺbeniu kultúrnej spolupráce v česko-slovenskom pohraničnom regióne. Obidve obce majú záujem podporovať lokálnu históriu a prezentovať ju inovatívnou formou, ktorá je v prihraničnom priestore jedinečná. Aktivity podobného druhu podporia rozvoj zážitkového cestovného ruchu, „oprášia“ lokálne a regionálne dejiny a prispejú k budovaniu novej identity obcí.
Valašský zbor portášsky sa začal formovať v roku 2003, jeho hlavným sídlom je obec Valašská Bystřice, ktorá bola tradičným sídlom portášskych veliteľov. Do združenia sa postupne prihlasovalo čoraz viac nielen miestnych obyvateľov , ale aj nadšencov zo širšieho okolia. Mnohí členovia majú bohaté skúsenosti s rekonštrukciou historických bitiek, nakoľko portáši sú častým hosťom na mnohých akciách podobného zamerania. Svoju výzbroj a výstroj si pripravovali postupne a svojpomocne. Valašskí portáši sú jasným dôkazom toho, že tradície a história má svoje miesto v obci aj dnes, a svojou činnosťou prispievajú k je oživeniu. Portáši boli jedinečným a nezameniteľným regionálnym historickým subjektom, prechádzajúcim naprieč storočiami, zostavovaným prevažne z vybraných obyvateľov regiónu a postavený k službe a ochrane tohto kraja.

PROJEKTOVÉ AKTIVITY OBCE VALAŠSKÁ BYSTŘICE:

Informačná tabuľa pri hroboch portášov

V obci Valašská Bystřice sa nachádzajú tzv. hroby portášov, čo sú kamenné náhrobky na hroboch Jiřího Křenka, jeho ženy Mariany a ich synov. Jiří Křenek a synovia Jan a Michal boli poslednými veliteľmi – lajtnanty zboru portášov až do zrušenia zboru v roku 1830. Hroby sú chránené štátom ako kultúrna pamiatka. Je to najvýznamnejšia pamiatka na portášov v celom regióne východnej Moravy, kde zbor portášov, tento špecifický bezpečnostný zbor po dobu 200 rokov pôsobil. Informačná tabule umiestnená vedľa hrobov je už schátraná a je potreba ju nahradiť novou.

Informačný leták o portášoch
Informačný leták bude obsahovať texty o histórii portášov, zvláštneho bezpečnostného zboru pôsobiaceho na Morave, najmä na Valašsku. Text bude vytlačený v českom, anglickom, nemeckom a poľskom jazyku. Obsahovať bude i historické a súčasné fotografie a ďalšie grafické podklady.

Plastika s portášskou tématikou
V roku 2007 bol vo Valašskej Bystřici postavený Společenský dom u Pernických. Slúži na organizovanie najrôznejších kultúrnych, spoločenských a športových akcií a obsahuje viacúčelovú sálu so zázemím a javiskom ako aj tri klubovne. Priestory sú vybavené len nábytkom a bez výzdoby Ako pripomienku na najvýznamnejšiu stránku v histórii obce – existenciu veliteľstva portášskeho zboru, sa vyzdobí spoločenský dom plastikou s portášskym motívom. Plastika bude umiestnená v priestoroch viacúčelovej sály.

Výstavba dedinského amfiteátra
V obci Valašská Bystřice sa koná v letnom období rad kultúrnych a spoločenských akcií na dedinských priestranstvách. Sú to stavanie a rúbanie mája, dožinky, festival dychových hudieb, festival hudobných skupín, ďalšie koncerty a akcie. Na vystúpenia slúži mobilné drevené pódium, ktoré sa podľa potreby umiestňuje v areáli telovýchovnej jednoty, v parku pri kostole a inde. Je to núdzové riešenie, ktoré by malo byť nahradené vybudovaním trvalého pódia – amfiteátra. Ten bude vybudovaný ako vyvýšené drevené pódium s rozmermi 12 x 8 m. Na zadnej hrane pódia bude postavená drevená stena s priechodom pre účinkujúcich. Časť pódia bude zastrešená štýlovou strechou na drevených podperách. Hľadisko bude vybudované na ploche, upravené pieskovým posypom a vybavené pevne ukotvenými a do kruhového výseku zostavenými lavičkami s kapacitou 100 osôb. Zostávajúca plocha bude slúžiť na státie alebo môže byť vybavená prenosnými lavicami.

Zborník o portášoch a historický výskum
Zámerom zamýšľaného projektu je hlbší historický, sociologický, etnografický a kultúrny výskum v oblasti špecifického postavenia portášov v rámci rakúskej monarchie. K čiastkovým úlohám by mal prináležať kvalitný historický výskum v oblasti miestopisu, životopisu významných osôb spojených s portášmi a podrobnejšie zhodnotenie ich účasti na významných udalostiach českých, moravských, sliezkych a slovenských dejín. V rámci výskumu bude tiež urobená stavebno-historická rekonštrukcia niektorých ľudových stavieb, ktoré portáši využívali.

PROJEKTOVÉ AKTIVITY VALAŠSKÉHO ZBORU PORTÁŠSKEHO:

Prepad obce Valašská Bystřice Vavrišovskými kurucmi

Počas leta 2009 sa spoločne naplánuje a zorganizuje scéna z histórie obce Valašská Bystřice, i keď udalosti nebudú autentické, ale budú približovať možné udalosti , ktoré sa v 17. a 18 storočí v tejto obci udiali. Vavrišovskí kuruci v plnej zbroji (ktorú použijú len symbolicky, pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení) prepadnú obec Valašská Bystřice. Budú rabovať obecné domy a vyhrážať sa obyvateľom (všetko však bude vopred dohodnuté). Starosta obce, ktorý je sám portášom vyšle signál svojim druhom, ktorí sú na pochôdzkach v lesoch a tí prídu na pomoc obci Valašská Bystřice. Kurucov budú prenasledovať po obci a nakoniec ich dolapia a vystavia na námestí súdu za účasti obyvateľov obce. Budú nasledovať rozsudky, ktoré môžu byť humorne nainscenované, sprevádzané tradičnými piesňami a podobne. Do tohto súdu môžu byť zapojení i obyvatelia obce a živo sa ho zúčastniť. Nakoniec kuruci prisľúbia, že viac nebudú rabovať. Od tejto témy sa budú odvíjať ďalšie aktivity v obci počas niektorého víkendu od júla do augusta 2009.

Medzinárodný folklórny festival ľudových súborov vo Valašskej Bystřici pri príležitosti otvorenia dedinského amfiteátra
Tak ako sa myslenie doby posúvalo, mení sa i dnes pohľad na historické udalosti, folklór i portášske tradície. Portášske slávnosti majú tieto doby čiastočne pripomenúť. Folklór má vo Valašskej Bystřici veľkú tradíciu. Rad súborov umeleckej činnosti predvádza históriu obliekania, tradičného života a všetko čo k tomu patrilo a to je tiež zábava, tanec a spev. Súbor Troják si zaslúži za svoju dlhoročnú činnosť predstaviť sa výraznejšie nielen doma, ale i vymeniť si veľa skúseností s podobnými regionálnymi i zahraničnými súbormi.