MÚZEUM

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMúzeum Bitky pri Vavrišove so stálou expozíciou bude slávnostne otvorené v auguste 2010 pri príležitosti 2. ročníka rekonštrukcie Bitky pri Vavrišove. Budovu múzea bude dopĺňať vyhliadková veža, s jedinečným výhľadom na rieku Belá, hrebeň Západných Tatier a majestátny Kriváň. Múzeum aj výhliadková veža budú reprezentovať tradičnú ľudovú architektúru Liptova s využitím prírodných materiálov – dreva a kameňa. Interiér múzea poslúži na prezentáciu regionálnej histórie Liptova z 18. storočia. Postupne sa zaplní nie len artefaktami z bitky, ale aj ukážkami a predmetmi ostatných významných udalostí a obrázkami zo života obyčajného ľudu z tohto obdobia. Pri každej návšteve bude mať návštevník možnosť pozrieť si DVD film z rekonštrukcie bitky a prípravy projektu, ktorý bude počas otváracích hodín premietaný v cykloch. V múzeu budú umiestnené makety vojakov v uniformách, ktoré si budú návštevníci môcť obliecť a odfotiť sa v nich. K nahliadnutiu bude aj plastická mapa terénu a samotnej bitky. Na stenách interiéru sa bude prezentovať fotodokumentácia z aktivít spoločného projektu. Svoj priestor v ňom bude mať aj prezentácia Portáškej histórie a tradícií rovnako vo fotografickej podobe. Múzeum bude poskytovať priestor pre výuku regionálnej výchovy a regionálnej histórie pre deti a mládež zo základných a stredných škôl Liptova, počas preberania danej tematiky a realisticky ich prenesie do daného obdobia. Múzeum bude sprostredkovať aj iné propagačné materiály o regióne ako aj odporúčať aktivity, ktoré sa budú konať vo Valašskej Bystřici. Týmto sa splní úloha vzájomnej propagácie partnerov na projekte, ktorá bude prebiehať aj po ukončení projektu. Existencia múzea významnou mierou prispeje k posilneniu kultúrneho turizmu v regióne Liptov a upriami pozornosť na portášske aktivity v obci Valašská Bystřice.