Vavrisó

Vavrisó községben az 1993-as évtől, Števček úr vezetésével egy lelkes csapat kezdett formálódni, amely a történelemmel foglalkozott és minél több anyagot és ismeretet igyekezett felhalmozni. Ennek a településnek az életében a legfontosabb eseményként a II. Rákóczi Ferenc-féle rendi felkelés egyik utolsó csatáját tarthatjuk számon, amely ezen a területen az 1709-es évben zajlott le.

2007 novemberében Vavrisó község képviselői úgy határoztak, hogy 300 évvel az eseményt követően felélesztik a történelmi csatákat, éppen ezért felkérték az ilyen harcok rekonstruálásában jártas cseh partnereket az együttműködésre. Vavrisó községnek semmilyen tapasztalata sem volt a katonai történelem élő bemutatásával kapcsolatos kulturális események szervezésében, ezért a cseh partner-település tapasztalatai és információi a projekt előkészületeinél pótolhatatlanok voltak.

2008 áprilisában az említett települések megegyeztek az együttműködésben és a közös tevékenységek megvalósításában, amelyek jellegüknél fogva és az adott történelmi időszakra fókuszálva különlegesek, a turisztikai kínálat megújulását jelentik és egyben hozzájárulnak a határmenti régió kultúrájának és hagyományainak megőrzéséhez. 2009 augusztusában közösen rekonstruálják azt a csatát, amelyet az irodalom Svihrói-csata (Švihrovská bitka) címen ismer. Az osztrák (labanc) és a felkelő (kuruc) csapatok katonai találkozása éppen Vavrisó község mellett zajlott le. Az elnevezéséről folytatott számtalan vitát követően a Liptói régióban ez a csata Vavrisói csata ként honosodott meg.

A községben nemrég megalakult a Felsőliptói kuruc hadsereg elnevezésű polgári társulás, amely Vavrisó község projekt-tevékenységeit fogja támogatni és bemutatni.
Feladatuk elsősorban új tények keresése és propagálása a II. Rákóczi Ferenc-féle rendi felkelés eseményeivel kapcsolatban, elsősorban a Vavrisói csatára koncentrálva.

VAVRISÓ KÖZSÉG PROJEKT-TEVÉKENYSÉGE:

Konferencia a Vavrisói csata 300-ik évfordulója alkalmából
A konferencia a regionális és nemzeti történészekkel együttműködve készül, akik a II. Rákóczi Ferenc-féle rendi felkeléssel és a leverése utáni időszakkal foglalkoznak. Azokra a körülményekre fókuszál, amelyek ezt az eseményt kísérték, valamint a helyi lakosságra kifejtett közvetlen hatásával foglalkozik. Célja az egyéni döntésekben rejlő erő bemutatása és az egész lakosság sorsára kifejtett hatása. Maga a Vavrisói csata apró részletekbe menően kerül megtárgyalásra, és emellett a következő szónoki kérdésekre keresik majd a választ:
1. mi volt a csata eredményének oka?
2. milyen szerepet játszottak a csata egyes személyiségeinek viszonyai?
3. milyen hatással volt a csata a helyi lakosságra?
4. a csata milyen látható fizikai nyomai maradtak fenn a Béla-folyó völgyében?

A konferencia közvetlen eredményeként kerül kiadásra Az előadások és hozzászólások gyűjteménye, amely a Vavrisó község 1709. augusztus 4.-10. között lezajlott történelmi eseményével összefüggő publikációk fordítását fogja tartalmazni, mivel erről az eseményről a mai napig nem jelent meg egyetlen szlovák nyelvű publikáció sem.

A Vavrisói csata rekonstrukciójának I. évfolyama (a csata 300-ik évfordulójának megünneplése 2009 augusztusában)
A csata rekonstrukciója a Vavrisó község melletti „Bórovie“ mezőn kerül megrendezésre. A történelmi anyagokból merített ismeretek alapján elkészül a történelmi csata forgatókönyve, amely alapján a katonai alakulatok résztvevői bemutatják majd a csatát a látogatóknak. A csata rekonstrukciójában korabeli egyenruhákba és kosztümökbe öltözött önkéntesek vesznek részt, a katonai alakulatokat jelenítve majd meg. A jelenet része lesz majd egy sátortábor is, ahol a szereplők az adott időszak katonai életét fogják bemutatni. Ezt a rekonstrukciót a Felsőliptói kuruc hadsereg elnevezésű polgári társulás felügyeli majd, amelyet Vavrisó község és a környék lelkes lakói alkotnak. Hozzájuk csatlakoznak a különféle szlovákiai és magyarországi katonai történelmi egyesületek meghívott képviselői is, kuruc egyenruhákban. A csehországi Valach „portás“-egyesület tagjai fogják a többi meghívottal együtt képviselni a kurucok ellentáborát (az osztrák – labanc hadsereget), amely Vavrisó községben ún. sáncokkal (árok és karók közé font vessző) volt megerősítve.
Ez a rekonstrukció, puska- és ágyúdörgéssel nagyjából 1 óra hosszan fog tartani. Ezt követően kultúrműsor szórakoztatja majd a látogatókat. A gyermekeknek szóló attrakciók és a kézművesek egész nap rendelkezésre állnak.
A rendezvényre a belépés minden résztvevő számára ingyenes lesz.

Emlékmű kiépítése a községben
Vavrisó községben az Önkormányzat épületénél egy emlékmű kerül felépítésre, amely a lakosságot, de a turistákat is az 1709-es történelmi eseményre emlékezteti majd. Az emlékmű kegyelettel emlékeztet majd a Vavrisó melleti csatában elesett áldozatokra, hiszen a községet felgyújtották és a helyi lakosok közül is sokan meghaltak.

A tájékoztató röplapok kiadása és terjesztése
Vavrisó község, Valašská Bystřice partner-település, de a Valachi portás-egyesület tevékenységéről kiadott tájékoztató röplapok is Liptó és Valašská Bystřice lakosai számára meghívóként szolgálnak majd, a települések kulturális rendezvényei tekintetében.

A Vavrisói csata Múzeumának kiépítése és egy állandó kiállítás létrehozása (megnyitó 2010-ben)
Az állandó kiállítást tartalmazó Múzeumot a Liptó hagyományos népi építészetét képviselő csűrök közötti térségben építik fel. A legmagasabb épületrész a kilátótorony lesz, melyből egyedi kilátás nyílik a Béla-folyóra, a Nyugati-Tátra gerincére a fenséges Krivány hegycsúccsal. A múzeum belső tere Liptó 18-ik századi helyi történelmét mutatja majd be. A gyűjtemény fokozatosan bővül majd, nem csupán a csatához fűződő kiállítási tárgyakkal, hanem további jelentős események emlékeivel is, valamint a korabeli egyszerű nép életét bemutató képekkel.

Teret kap benne a Portás-történelem és hagyomány is, fényképek formájában. A múzeum a gyermekek és ifjúság részére teret biztosít a regionális nevelés és helyi történelem megismertetése során, az adott téma megtárgyalásánál, és realisztikus képet nyújt számukra az adott időszakról.

DVD film elkészítése és terjesztése a projektről
Ezen a DVD-n a projekt előkészületeinek egyes fejezetei lesznek bemutatva a partnerekkel együttműködve, továbbá a befektetési tevékenységek képes bemutatása, valamint a művelődési és kulturális események megvalósításáról készült felvételek lesznek láthatók Vavrisó és Valašská Bystřice községeket illetően.

Vavrisó község monográfiája
Vavrisó község monográfiája az adott projekttel kapcsolatban a térség teljes, a község fejlődését befolyásoló történelmének összefoglalójaként kerül kiadásra. A könyv a projekt reprezentatív anyagának részét képezi majd, mint a projekt egyik eredménye, erősítve ezzel a projekt regionális kultúrára és nevelésre kifejtett hatását. Ez a publikáció a Vavrisói csata Múzeumának megnyitóján kerül bemutatásra a projekt befejezéseként, 2010. augusztusában, a csata 301-ik évfordulója alkalmából.

A Vavrisói csata rekonstrukciójának II. évfolyama (2010-ben)
Az egész projekt hasonló kulturális rendezvénnyel zárul, mint 2009-ben (a csata 300-ik évfordulójának megünneplése), amivel létrejön a közös rendezvények hagyománya Valašská Bystřice községgel és a Valach Portás-egyesülettel karöltve. Ebbe a kulturális rendezvénybe egyre több résztvevő kapcsolódik majd be és várhatóan látogatottsága is nő majd. A II. éfolyam a Vavrisói csata Múzeumának megnyitásával, a projektről készült DVD film bemutatásával és Vavrisó község monográfiájával lesz majd összekapcsolva.

Ennek a kulturális rendezvénynek is hasonló lefolyása lesz, mint az előző évfolyaménak. Azonban lezárul vele az EU támogatásával megvalósuló közös tevékenységek köre, a Szlovákia – Csehország területi együttműködésének programján belül.
Minden egyes partner közös tevékenysége továbbra is megmarad, sőt fokozódik újabb partnerek belépésével. Vavrisó község területén, de Liptó egész térségében is ezzel a projekttel megalapozódik Csehország és Szlovákia határmenti régiójának kulturális együttműködése, és a határon átívelő kulturális turizmus egy rendkívül értékes terméke jön létre.