Valašská Bystřice

Valašská Bystřice község Vsetín járás festői környezetében helyezkedik el. Nagyon gazdag kulturális és társadalmi életet él. Patrónusa alatt jónéhány kulturális egyesület és társulás működik. A község így szeretné megőrizni az eredeti folklórhagyomány és a hozzáfűződő történelmi események felelevenítését. A „portás“-hagyomány megőrzésének aktív részese az egykori határokat őrző portások emlékét ápoló Valachi Portás-egyesület, amelyet Libor Fojtů úr vezet, Valašská Bystřice község polgármesterével, Martínek úrral együtt. Az egyesület vezetése és a történelmi harcok rekonstruálását övező társadalmi események szervezésében szerzett gazdag tapasztalataik Vavrisó lelkes csapatának is felkeltették az érdeklődését. 2008-ban közös együttműködésben egyeztek meg, amely a közös pályázat beadását hozta magával, mely nem kis mértékben járul hozzá a Cseh-Szlovák határmenti régió kulturális együttműködésének elmélyítéséhez. Mindkét település érdekében áll a helyi történelem támogatása, és olyan innovatív formában való bemutatása, amely a határmenti térségben egyedülálló. Az ilyen jellegű tevékenységek támogatják az élményturizmus fejlődését, „leporolják“ a hely és régió történelmét és a települések új identitásának kiépítéséhez is hozzájárulnak.

A „Valachi Portás-egyesület“ (Valašský zbor portášsky) 2003-ban alakult meg, központja Valašská Bystřice község, amely a portáskapitányok hagyományos székhelye is volt. Az egyesületbe egyre többen jelentkeztek, nem csupán a helyi lakosság köréből, hanem távolabbi lelkes rajongók közül is. A tagok többségének gazdag tapasztalata van a történelmi harcok rekonstruálását illetően, hiszen a „portások“ a hasonló jellegű rendezvények gyakori vendégei. Saját felszerelésüket és fegyverzetüket fokozatosan saját maguk készítették el. A Valachi portások világos bizonyítékai annak, hogy a hagyománynak és a történelemnek ma is fontos szerepe van a falu életében, amelynek felélénkítéséhez ők is hozzájárulnak. A portások egyedülálló és összetéveszthetetlen regionális történelmi szubjektumai voltak az elmúlt évszázadoknak, akik a régió válogatott lakosságából állították fel soraikat, a környék szolgálatában és védelmében.

VALAŠSKÁ BYSTŘICE KÖZSÉG PROJEKT-TEVÉKENYSÉGE:

A “portások“ sírjainál elhelyezett információs tábla

Valašská Bystřice községben találhatók az ún. „portás-sírok“, amelyek valójában kőből készült síremlékek Jiří Křenek, felesége Mariana és fiaik sírjánál. Jiří Křenek és fiai Jan és Michal voltak a portás-egyesület utolsó parancsnokai – „lajtnantok“, egészen annak 1830-ban bekövetkezett megszűnéséig. A sírok államilag védett kulturális műemlékek. Ezek a legjelentősebb „portás“-emlékek a Kelet-Morvaországi régióban, ahol ez a különleges biztonsági alakulat, a „portás-egyesület“ 200 éven keresztül jelen volt. A sírok mellett elhelyezett információs tábla már tönkrement, így azt újjal kell pótolni.

Információs röplap a „portásokról“

Az információs röplap a „portások“ történelméről szóló szövegeket fog tartalmazni, ezekről a Morvaország területén, főleg a Valach-régióban tevékenykedő egykori biztonsági alakulatról. A szöveg cseh, angol, német és lengyel nyelven fog megjelenni. Történelmi és kortárs fotókat ill. további grafikai információkat is tartalmazni fog.

Portás-témájú plasztika

2007-ben épült fel Valašská Bystřice községben a „Pernický“-hez címzett Közösségi Ház. A legkülönfélébb kulturális-, társadalmi- és sportrendezvényeknek ad helyszínt, ezenkívül egy színpaddal és nézőtérrel ellátott multifunkciós termet és három klubhelyiséget is tartalmaz. A termek bútorral felszereltek, díszítés nélkül. A község történelmének legjelentősebb momentumára – a portás-egyesület létezésére – emlékeztetőül a Közösségi Ház portás-tematikájú plasztikát kap. A plasztika a multifunkciós teremben lesz elhelyezve.

Falusi amfiteátrum építése

Valašská Bystřice községben a nyári időszakban egy sor kulturális és társadalmi esemény zajlik a település területén, mint például májusfa állítása, aratóünnepség, zenei együttesek fesztiválja, egyéb koncertek és akciók. A fellépések helyszínéül egy fából készült pódium szolgál, amelyet szükség szerint helyeznek el a testnevelési egyesület telepén, a templom melletti parkban és máshol. Ez csupán kényszermegoldás, amelyet egy állandó színpad – amfiteátrum – építése váltana fel. Ez egy megemelt fa pódiumként lesz kialakítva, 12 x 8 m nagyságban. A pódium hátsó oldalán egy fából készült fal lesz, a résztvevők közlekedését megkönnyítendő. A pódium egy részét stílszerű tető borítja majd, fa talapzaton. A nézőtér homokfelületen elhelyezett, szilárdan beépített kör alakban kialakított padokat kap, amelyen 100 fő fér el. A maradék felület állóhelyként szolgál majd, vagy hordozható padokkal lesz kiegészítve.

Szöveggyűjtemény és történelmi kutatások a „portásokról“

A tervezett projekt célja egy mélyebb történelmi, szociológiai, etnográfiai és kulturális kutatás a Valachi portások különleges helyzetére vonatkozóan az osztrák monarchián belül. A részfeladatokhoz tartozna egy színvonalas történelmi kutatás elvégzése a helyrajz, ill. a portásokhoz kötődő jelentősebb személyek életrajzára valamint részvételükre vonatkozóan a cseh, morva, sziléziai és szlovák történelem jelentős eseményeiben. A kutatásokon belül néhány olyan népi építményt is rekonstruálnak építészeti-történeti szempontból, amilyeneket a portások egykor használtak.

A VALACHI PORTÁS-EGYESÜLET PROJEKT-TEVÉKENYSÉGE:

Valašská Bystřice község megtámadása a Vavrisói kurucok által

2009 nyarán közösen megtervezik és megszervezik Valašská Bystřice község történelmének egyik jelenetét, amely ugyan nem lesz teljesen autentikus, viszont felelevenítik a lehetséges eseményeket, amelyek a 17.-18. században a községben megtörténtek. A vavrisói kurucok teljes harci szerelésben (amelyet csupán szimbolikusan, az összes biztonsági óvintézkedés betartása mellett használnak majd) megtámadják Valašská Bystřice községet. Kirabolják a falusi házakat és megfenyegetik a lakosságot (de minden előre meg lesz beszélve). A falu polgármestere, aki azonban maga is „portás“ jelt ad a cimboráinak, akik az erdőt járják, és Valašská Bystřice segítségére sietnek. A kurucokat nyomon követik a faluban, végül elkapják és a falu lakosságának jelenlétében kiállítják a falu főterére. Ezt követik az ítéletek, amelyek humorosan lehetnek tálalva, hagyományos dalok és hasonlók kíséretében. Ebbe az ítélkezésbe a falu lakossága is élénken bekapcsolódhat. Végül a kurucok megígérik, hogy többet már nem fognak rabolni. Ez a téma adja meg majd a további hétvégi tevékenységek alaphangulatát 2009 júliusában-augusztusában.

Népi együttesek nemzetközi folklórfesztiválja Valašská Bystřice községben a falusi amfiteátrum megnyitója alkalmából

Hasonlóan, ahogy a kor gondolkodása fejlődött, változik ma is a történelmi eseményekre, népművészetre és „portás“-hagyományokra vonatkozó nézőpont. A Portás-ünnepségeknek éppen ezeket a korokat kellene részben felidézniük. A folklórnak Valašská Bystřice községben nagy hagyománya van. A népművészeti egyesületek sora az öltözködés történetét, a hagyományos életmódot mutatja be, mindazzal, ami ehhez tartozott, vagyis a szórakozás, tánc és dalok segítségével is. A Troják csoport sokéves tevékenységéért megérdemli, hogy nem csak szűkebb pátriájában tudjanak róla, hanem a hasonló regionális és külföldi csoportokkal is tapasztalatokat cserélhessen.