Történelem

A Vavrisói csata 1709 augusztusában játszódott le, amikor II. Rákóczi Ferenc rendi felkelése a végéhez közeledett. A katonai helyzet a kuruc seregek számára Liptóban kedvezőnek mutatkozott. Ennek a császári parancsnokok is tudatában voltak. Tekintettel arra, hogy a császári seregek kis létszámúak voltak és a kurucok jelentős létszámfölénnyel rendelkeztek, a császári parancsnokoknak azidőtájt meglehetősen szokatlan védelmi módot kellett választaniuk. A Liptói-völgyet két párhuzamos fából készült védőfallal zárták el, amelyet több helyen faerődítményekkel erősítettek meg, ahonnan a védőfalak problematikus helyeit is irányításuk alatt tartották. A védelem javítására földmunkákkal igyekeztek megnehezíteni a kuruc csapatok helyzetét. A védelem fő pontjait – Liptószentpéter, Vavrisó és Pribilina településeket fa sáncokkal vették körül, vagyis olyan fa építményekkel, amelyek azidőtájt használatosak voltak. A támadó seregek Vavrisó községet célozták meg, talán azért is, mert a védelem geometriai középpontjába esett. A harcok menete, mint ahogy már sokszor előtte és még sokszor ezt követően is, bizony nem úgy zajlott, ahogy azt a védők előre elképzelték, de bizony nem is úgy, ahogy azt a támadó kuruc seregek előre eltervezték. A védelmi vonalak, amelyeket oly sok munkával alakítottak ki, egyáltalán nem szolgálták a védelmet, és az egész ütközet csak a vavrisói sánc köré összpontosult, amelybe a labancok kénytelenek voltak belevetni magukat. Hogy a vavrisói sáncot nem sikerült bevenni, azt mutatja, hogy a kuruc seregnek a lecsengő felkelésben már nem volt ereje ezt a katonai összecsapást győzelemmé fordítani. Lehet, hogy a történészek majd egy szép napon rátalálnak egy okiratban az okra is, amiért ez így történt.
Azonban ha a győzelemmel a kuruc csapatoknak mégis megnyílt volna az út a Vág-völgye felé, ki tudja, hogy a császári labancok képesek lettek volna-e őket megállítani. A Vavrisó melletti csata II. Rákóczi Ferenc rendi felkelésének kisebb csatái közé sorolható, azonban a védelem módja illetve a csata végső kimenetele a hadtörténelem különlegességei közé tartozik Szlovákia területét tekintve.