A PROJEKTRŐL

A mai globálisan fejlődő világban alapvető fontossággal bír az ember számára a nemzete és szűkebb régiója történelmének megismerése. Az utóbbi időben fokozódik a határmenti régiók bemutatása iránti igény, és egyre nagyobb támogatást élveznek azok a tevékenységek, melyek hozzájárulnak a határmenti térség korlátainak leküzdéséhez. Az egységes Európa határokon átnyúló partneri együttműködést szorgalmazó igyekezete lelkes pártfogókra lelt Vavrisó (Vavrišovo) és Valašská Bystřice községekben is, amelyek 2008-ban egy közös projekt elkészítését határozták el, amely a regionális jelentőségű történelmi események felelevenítését tűzte ki célul.

Liptó lakossága nem nagyon ismeri a helyi történelmi eseményeket. Azok megbújnak a levéltárakban, és az iskolákban is keveset foglalkoznak velük. Szinte senki sem tud a 18-ik századi kuruc harcokról.
Vavrisó lelkes csapata, amely 1993-ban kezdte működését, éppen ezért elhatározta, hogy együttműködik majd a csehországi Valašská Bystřice községgel, ahol a határmenti „portás“-őrséget a Valachi portásőrség megalakításával sikerült újjáéleszteni. A cseh partner mintájára, Vavrisóban is megalakult a Felsőliptói kuruc sereg, amelynek célja megismerni a Vavrisói-csata történelmi eseményeit, aktívan bemutatni a hadi történetírásban szereplő korabeli eseményeket és egy olyan innovatív turisztikai terméket létrehozni, amely hozzájárul Vavrisó község attraktív identitásának kialakításában.
A közös találkozókat és megfontolásokat követően egy olyan közös pályázatot nyújtottak be, amely a történelmi események felelevenítése mellett mindkét régióban hozzájárul a turizmus népszerűsítéséhez és támogatásához, valamint megszilárdítja a határmenti együttműködést a különböző társadalmi és kulturális események szervezésében.

A PROJEKT ELSŐDLEGES CÉLJA:

  • A kulturális-társadalmi események megtartására alkalmas reprezentatív létesítmények kiépítése, amely a regionális történelmet célozza meg, valamint olyan publikációk létrehozása, melyek támogatják a helyi történelem lakosság általi megismerését.
  • A helyi jelentőségű történelmi eseményekre fókuszáló kulturális és oktatási rendezvények megvalósítása, valamint a partner-települések együttműködésének megerősítése a kulturális akciók cseréjét illetően.
  • A közös rendezvények kölcsönös népszerűsítése a határ mindkét oldalán, a széles nyilvánosság és turisták számára a határmenti régiók turizmusának támogatása céljából.