Portáši

Portáši boli ochranným zborom, zostaveným z domáceho obyvateľstva v roku 1638, ktorý bol najskôr strážcom pozemných hraníc, neskôr vykonával tiež službu terajších žandárov, strážil pašerákov, ktorí prenášali tabak z Uhorska na Moravu a podľa potreby vykonával aj iné práce vrchnosťou uložené: potláčanie pašeráctva, zbojníctva, lúpežníctva, asistovali pri odvodoch mladých mužov pre armádu, sprevádzali ďalšie vojenské zoskupenia prechádzajúce krajom. Zbor bol nakoniec rozpustený v rokoch 1828- 1830.

Bola to ťažká služba za akéhokoľvek počasia, ktoré sa veľakrát podpísalo na zdraví portášov a veľakrát viedlo k ich predčasnému úmrtiu. Napriek tomu bolo povolanie portáša veľmi vyhľadávané a výber bol neobyčajne dôsledný. Portáši a portášske remeslo sa ale udržalo v povedomí obyvateľstva Valašska v piesňach a povestiach a dodnes je portášska tradícia v historickom obraze Valašska jednou z najviac zakotvených.