Labanci

Labanci bol prezývkový názov pre cisárskych vojakov v období veľkých uhorských stavovských povstaní v 17. storočí. Údajne vznikol z pošmešného pokriku na nemeckých žoldnierov Lauf Hans! – Utekaj Hans! Z toho sa vyvinul hanlivý názov cisárskeho vojska Labanc – Labanci. Boli to členovia kráľovského vojska, bojujúceho za Habsburgovcov. V priebehu 18. storočia a začiatkom 19. storočia sa význam slova rozšíril, teda nevzťahoval sa len na priamych príslušníkov cisárskej protikuruckej armády, ale na všetkých, ktorí stáli na strane Habsburgovcov.